banner

Miljøsanering - vi ordner det

"I byggebranchen har der været anvendt PCB i perioden fra 1950 til 1977 og asbest fra ca. 1920 til 1986 hvorimod bly har været anvendt i århundred frem til 2001."

Er der miljøfarlige stoffer som feks PCB, asbest eller bly der skal fjernes.

MILJØSANERING

Asbestsanering Asbest kan være farligt når det nedtages og fjernes. ABS Miljø og Service har stor erfaring med at fjerne alle former for asbest bl.a. nedtagning af rør i kældergange, asbesttage, asbestplader og andre asbestholdige materialer. Asbeststøv er sundhedsskadeligt, og derfor er det vigtigt at demontering og fjernelse håndteres på den helt rigtige måde og i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse. Vi laver professionel asbest fjernelse og asbest-test Det er vigtigt at asbesten nedtages, pakkes og transporteres på professionel vis, for at undgå, at mennesker og dyr kommer i kontakt med det sundhedsfarlige asbeststøv. ABS Miljø og skade Service har gennem mere end 25 år ekspertise på området. Vi overholder selvfølgelig alle gældende lovkrav om uddannelse samt efteruddannelse, således at vi  altid er på forkant med de sidste nye teknikker inden for området. Vi starter altid med en vurdering af opgaven, og efter en grundig planlægning, fjernes de asbestholdige materialer. De asbestholdige materialer fjernes under sikre forhold med afdækning og undertryk, så asbeststøvet ikke spreder sig. Mange mindre opgaver kan udføres via poseløsninger, som gør processen let, hurtig og billig. Fjernelse af asbest i hele Danmark Vi tager både store og små opgaver, det kan være private eller større firmaer, eller boligselskaber, der skal have fjernet asbest. Vi vurderer altid opgaven inden for at finde den billigste løsning. PCB (Polychlorerede Biphenyler) er en gruppe af kemiske stoffer, som er farlige og oversete. PCB blev fra 1950 til 1976 anvendt som tilsætningsstoffer til fugemasser, thermorudelim og betonmaling, samt til væsker i kondensatorer m.v. Da PCB fordamper og vandrer gennem porøse materialer, kan det f.eks. forekomme i beton, mursten og trærammer, der grænser op til fuger eller thermorudelim, der indeholder PCB. Siden 1986 har al anvendelse af PCB været forbudt i Danmark. En rapport om PCB og sundhed, som Miljøstyrelsen udsendte i 2009, har sat ny fokus på emnet. PCB er sundhedsskadeligt. Det øger bl.a. risikoen for kræft, det nedbrydes kun langsomt, og det ophobes i fødekæden. Dansk Asbestforening har udgivet en PCB-vejledning, hvor du kan læse om PCB, prøvetagning og analyse for PCB, PCB-sanering m.m. ABS Miljø og skadeservice tilbyder komplette løsninger for håndtering af PCB. Sådan håndteres PCB - Prøvetagninger og registrering af PCB indhold i fuger, termoruder, maling m.v. - Arbejdsmiljørigtig PCB-sanering indvendigt og udvendigt udføres af specialister - Sikring mod spredning af PCB til omgivelserne under saneringen - korrekt håndtering af PCB-holdigt affald - Dokumentation af hele saneringsforløbet. Ring derfor ABS Miljø og skadeservice,  og få vejledning om hvorledes fjernelse af PCB skal håndteres – vi er til for Dem.
GET A QUOTE

Placerat porta. Ut elit sem, mollis eu finibus hendrer venenatis vel mi. Nam tempor ex augue, iaculis.

24 / 7 SERVICE

  • Døgnbemandet akuttelefon
  • Ring på vores døgnvagt tlf. 20 87 21 62

Kunderne Siger

“Fantastisk kundeservice, meget hjælpsom og hurtig udrykning” Ingrid, Køge

Kontakt

info@abs-skade.dk eller 20 87 21 62 Send mig en email